SPRAWDŹ ILE ZAOSZCZĘDZISZ
Podaj liczbę osób kompletujących:
Podaj dzienną liczbę godzin kompletacji:
Liczba skompletowanych linii towarowarowych na godzinę:
Koszt pracownika na godzinę pracy:
ZYSK
(w ujęciu rocznym)
Else
Powyższe wyliczenie stanowi przykład wartości możliwej oszczędności po wdrożeniu elseWMS